Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Pile

CookiesAccept

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Cisteczka (cookies) w naszej witrynie używane są w celu ulepszenia działania witryny. Żadne informacje zapisywane w ciasteczkach nie będą wykorzystywane w innych celach. Więcej o ciasteczkach dowiesz się na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/

Opinie konsultantów

 1. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego z dnia 6 lipca 2016 r. 
 2. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki z dnia 11 lipca 2016 r.
 3. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dodano 20.11.2015
 4. Ocena rozwoju dziecka jako działania profilaktyczne pielęgniarki”- dodane do serwisu dnia: 02.12.2014

 5. "Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego w sprawie implementacji ICNP (R) do praktyki pielęgniarskiej"- dodane do serwisu dnia: 03.10.2013

 6. "Stanowisko Konsultantów Krajowych w dziedzinie: Pielęgniarstwa Onkologicznego, Pielęgniarstwa przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych, Pielęgniarstwa Rodzinnego, Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w sprawie stosowania Klasyfikacji ICNP (R) w praktyce klinicznej"- dodane do serwisu dnia: 03.10.2013

 7. "Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego w sprawie delegowania pielęgniarek operacyjnych w trakcie dyżuru, podczas gdy nie odbywają się zabiegi, do pomocy w sprawowaniu opieki nad pacjentami na inne oddziały np. zachowawcze, zabiegowe, intensywnej opieki medycznej, izbę przyjęć, szpitalny oddział ratunkowy."- dodane do serwisu dnia: 20.09.2013

 8. "Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego w sprawie uczestnictwa położnej w transportowaniu kobiety ciężarnej do szpitala o wyższym poziomie referencyjnym"- dodane do serwisu dnia: 26.08.2013

 9. "Opinia Konsultanta Krajowego w sprawie cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania"- dodane do serwisu dnia: 13.05.2013

 10. "Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego w sprawie podawania leku METHOTREXAT o nazwie METEX drogą podskórną przez pielęgniarki POZ"- dodane do serwisu dnia: 25.04.2013

 11. "Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie rodzaju dokumentacji prowadzonej przez pielęgniarkę lub położną w żłobku z dnia 22 października 2012 r."- dodane do serwisu dnia: 06.11.2012

 12. "Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu"- dodane do serwisu dnia: 08.09.2011

 13. "Opinia dotycząca rozpuszczania leków cytostatycznych przez pielęgniarki na oddziałach szpitalnych"- dodane do serwisu dnia: 08.09.2011

 14. "Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie Zarządzania ryzykiem zdarzeń niepożądanych "- dodane do serwisu dnia: 07.07.2011

 15. "Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie Zarządzania ryzykiem zdarzeń niepożądanych - Profilaktyka ryzyka upadku."- dodane do serwisu dnia: 07.07.2011

 16. "Rola pielęgniarek w profilaktyce raka "- dodane do serwisu dnia: 22.06.2011

 17. "Opinia Konsultanta w sprawie sposobu dokumentowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w oddziałach i szpitalach pediatrycznych "- dodane do serwisu dnia: 22.06.2011

 18. "Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie podawania leków "- dodane do serwisu dnia: 22.06.2011

 19. "Podawanie leków przez pielęgniarkę na oddziale szpitalnym do cewnika zaimplantowanego do przestrzeni zewnątrzoponowej"- dodane do serwisu dnia: 22.06.2011

 20. "Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego w sprawie kwalifikacji, jakie powinna posiadać położna prowadząca poród w wodzie"- dodane do serwisu dnia: 22.06.2011

 21. "Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii w sprawie wykonywania wymazu z gardła u dzieci. "- dodane do serwisu dnia: 22.06.2011

 22. "Stanowisko z dnia 3 czerwca 2011 zespoły"- dodane do serwisu dnia: 08.05.2011

 23. "Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych w sprawie niezbędnych warunków pielęgnowania osób niesamodzielnych w zakresie poruszania się."- dodane do serwisu dnia: 29.04.2011

 24. "Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego w sprawie wykonywania KTG przez recepcjonistkę."- dodane do serwisu dnia: 29.04.2011

 25. "Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dotyczące redukcji ryzyka rozwoju zakaźenia miejsca operowanego"- dodane do serwisu dnia: 29.04.2011

 26. "Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dotycząca wydatków do wynagrodzenia za pracę z tytułu zatrudnienia w pogotowiu ratunkowym dla pracowników szpitalnych oddziałów ratunkowych"- dodane do serwisu dnia: 29.04.2011

 27. "Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego w sprawie uczestnictwa położnej w transportowaniu kobiety ciężarnej do szpitala o wyższym poziomie referencyjnym"- dodane do serwisu dnia: 29.04.2011

 28. "Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego w sprawie kompetencji położnej do wykonania badania elektrokardiograficznego i badania słuchu u noworodka"- dodane do serwisu dnia: 29.04.2011

 29. "Opinia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie pobierania u dzieci materiału do badań laboratoryjnych"- dodane do serwisu dnia: 07.03.2011

 30. "Opinia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie podawania antybiotyków z dodatkiem leków miejscowo znieczulających drogą domiesniową u dzieci"- dodane do serwisu dnia: 07.03.2011

 31. "Opinia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie postępowania pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania"- dodane do serwisu dnia: 07.03.2011

 32. "Pytanie do specjalistów w dziedzinie epidemiologii i ochrony środowiska - odpady medyczne"- dodane do serwisu dnia: 23.11.2009

 33. "Odpowiedź ws odpadów medycznych - Głównego Inspektoratu Sanitarnego"- dodane do serwisu dnia: 23.11.2009

 34. "Konsultanci Wojewódzcy w dziedzinach pielęgnairstwa: epidemiologicznego, onkologicznego oraz przewlekle chorych i niepełnosprawnych" - dodane do serwisu dnia: 21.07.2009

 35. "KKwDPE 12.06.2009" - dodane do serwisu dnia: 22.06.2009

 36. "Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie podawania Debecyliny dzieciom do 18 r.ż. w warunkach ambulatoryjnych" - dodane do serwisu dnia: 22.06.2009

 37. "Opinia Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie metod ogrzewania noworodka w oddziałach noworodkowych z dnia 28.04.2008 r" - dodane do serwisu dnia: 22.06.2009

 38. "Opinia Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci z dnia 28.04.2008 r." - dodane do serwisu dnia: 22.06.2009

 39. "Stanowisko Pani Anny Koper - Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego ws. przygotowywania i podawania leków cytostatycznych" - dodane do serwisu dnia: 21.02.2009

 40. "Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie nakazywania pielęgniarkom dyżurującym na bloku operacyjnym w godzinach od 19:00 do 7:00 pomocy w sprawowaniu opieki pielęgniarskiej w oddziale dziecięcym w czasie, gdy nie są wykonywane zabiegi operacyjne." - dodane do serwisu dnia: 26.01.2009

 41. "Opinia Konsultanta w sprawie podawania leków uczniom" - dodane do serwisu dnia: 11.12.2008

 42. "Opinia Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa W sprawie zakładania opatrunków gipsowych" - dodane do serwisu dnia: 04.12.2008

 43. "Pismo Departamentu Pielęgniarek i Położnych w sprawie opublikowanie w czasopiśmie "Problemy Higieny i Epidemiologii" komunikatu "Stosowanie strzykawki jednorazowej w ocenie bakteriologicznej".- dodane do serwisu dnia: 26.03.2008

 44. Sporządzanie leków cytostatycznych w myśl Prawa Farmaceutycznego z dnia 6 września 2001 roku Dziennik Ustaw Nr 126 poz. 1381 jest usługą farmaceutyczną i powinna być wykonana przez farmaceutów.- dodane do serwisu dnia: 17.01.2008

 45. "Opinia w sprawie obsady pielęgnirskiej w oddziałach dziecięcych oraz w sprawie rozpuszczania i przygotowania leków w oddziałach szpitalnych' - dodane do serwisu dnia: 02.01.2008

 46. Stanowisko Krajowego Konsultanta w dziedzinie Pielęgniarstwa Giniekologiczno – Położniczego
  w sprawie kwalifikacji i kompetencji osób do zajmowania stanowisk w pionie opieki nad kobietą, matką i dzieckiem - dodane do serwisu dnia: 29.04.2005

 47. Stanowisko Instytutu Matki i Dziecka
  w sprawie kontroli czystości uczniów przez pielęgniarki i higienistki szkolne - dodane do serwisu dnia: 29.04.2005

 48. Stanowisko Instytutu Matki i Dziecka
  w sprawie realizacji programu szczepień ochronnych u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym - dodane do serwisu dnia: 29.04.2005

 49. Opinia konsultanta wojewódzkiego ds. pielęgniarstwa rodzinnego.
  Dotyczy: wykonywania iniekcji dożylnych oraz surowicy i anatoksyny w warunkach domowych przez pielęgniarki rodzine." - dodane do serwisu dnia: 07.12.2005

 50. "Zastrzyki w domu u chorego.
  Kto powinien zabezpieczyć wykonywanie zastrzyków w domu chorego w przypadku zlecenia obejmującego dni wolne od pracy?" - dodane do serwisu dnia: 07.12.2005

 51. "Opinia w sprawie podawania leków drogą wstrzyknięć noworodkom i niemowlętom w warunkach domowych przez położne środowiskowe/rodzinne" - dodane do serwisu dnia: 07.12.2005

 52. "Stanowisko konsultanta krajowego ds. pielęgniarstwa onkologicznego w sprawie sporządzania leków cytostatycznych" - dodane do serwisu dnia: 11.04.2007

 53. "Zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego nr 2/2004 z dnia 16 marca 2004r. w sprawie: podawania antybiotyków u noworodków i niemowląt do 3 miesiąca życia" - dodane do serwisu dnia: 11.04.2007

 54. "Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa, Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych, z dnia 11.10.2004 r. w sprawie bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjentów" - dodane do serwisu dnia: 11.04.2007

 55. "Opinia Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego w sprawie podawania przez pielęgniarki środowiskowe/rodzinne leków drogą dożylną (w tym wlewów kroplowych) oraz leków podawanych w iniekcjach domięśniowych (np. żelaza, antybiotyków) mogących wywołać niepożądane reakcje, stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia pacjentów" - dodane do serwisu dnia: 11.04.2007

 56. "Konsultanci Krajowi w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa - dodane do serwisu dnia: 18.06.2007

logo zabawna medycyna

  

 

 

 carspa logo blue

 

 

005

 

 

 rekl rockopolis

rekl zdz 01

rekl geovita1

fspelargos